Address

42, Ovrazhnaya, Sokol, Vologda region, Russia

E-mail

zakaz@dsk-td.ru

42, Ovrazhnaya, Sokol, Vologda region, Russia
+7 921 820-70-01; +7 931 503-81-01

Lumber

from
11 300
roubles/m3
from
11 300
roubles/m3
from
11 300
roubles/m3
from
11 300
roubles/m3
from
15 500
roubles/m3
from
15 500
roubles/m3
from
8 500
roubles/m3
from
11 300
roubles/m3
from
26 700
roubles/m3
from
6 500
roubles/m3
from
10 000
roubles/m3
from
11 500
roubles/m3
from
9 500
roubles/m3